-

Oorzaken van Autisme, ADD, ADHD

Geschreven: woensdag 19 mei 2010 Geschreven door Administrator

 

Wij reiken wij u graag enerzijds reguliere inzichten aan over het verband tussen autisme, adhd en add en (voedsel)overgevoeligheid/spijsverteringsproblemen (allergieën dus) en NAET anderzijds. Maak zelf een optelsom en trek uw eigen conclusies. De informatie die we u aanreiken staat op internet. U zult het zelf moeten bestuderen en beoordelen. Overigens maak ik hier geen onderscheid tussen allerlei varianten op autisme zoals PDD-NOS of het syndroom van Asperger. Mijn overtuiging is dat er oorzakelijk gezien weinig verschillen zijn. Dat blijkt uit het feit dat zij op dezelfde manier behandelbaar zijn.

 

Bij het maken van deze internetpagina stuit ik op www.autismeonderzoek.nl van de stichting “HOOP”. "HOOP" (Hulp voor Ouders bij Ontwikkelings Problemen) is een groep van enthousiaste Nederlandse en Belgische ouders van kinderen met autismespectrumstoornissen.

Het enige wat op deze website (ons inziens) ontbreekt is NAET. NAET is bij hen nog niet bekend. Hoewel deze website zich voornamelijk richt op behandeling van autisme via reguliere weg, blijkt uit hun onderzoek dat homeopathische ontstoring van vaccinaties erg goed helpt. (Dat doet NAET ook.) Voor de rest hoeven wij weinig aan toe te voegen aan deze uitstekende informatieve website.

Oorzaken van autisme:

  • Zie DAN: www.DefeatAutismNow.com. DAN is een initiatief van wetenschappers die publicaties verzamelden op het gebied van autismebestrijding. Voeding en stofwisseling blijken in veel van deze onderzoeken een centrale rol te spelen.
  • Artikel in Weleda Artsen Forum: Over het verband tussen voedselovergevoeligheid en autisme. Geschreven door professor Huub Savelkoul van de Universiteit Wageningen, afdeling Celbiologie en immunologie. Huub Savelkoul over de samenhang tussen darm en brein. "Autisme is meer dan een hersenziekte". 
  • Google: oorzaak autisme, oorzaken autisme
  • Autisme en voeding
  • Over het verband tussen geest en voeding ("Je bent wat je eet", onderzoeker Bernard Gesch legt een verband tussen crimineel gedrag en voedsel. Het gaat hier niet direct om autisme, maar, zie de overeenkomst!)
  • http://www.fonteine.com/autisme.html (veel info en links omtrent autisme en oorzaken ervan)

Oorzaken van ADHD

Verband voeding, vaccinatie en autisme

Over het verband tussen vaccineren en autisme. Bedenk dat je met NAET de reactie op de gevaccineerde virussen kunt normaliseren (overgevoeligheid weghalen) waardoor de schadelijke bijwerkingen die bij sommige kinderen optreden ongedaan worden gemaakt (zover geen blijvende schade is aangericht).

Nog meer over het verband tussen voeding, vaccinatie en autisme via google: 

Na het bestuderen van al deze informatie op het internet, moge u nu duidelijk zijn dat er verbanden zijn tussen voedselintolerantie en vaccinaties enerzijds en autisme anderzijds. En of vaccinatie rechtstreeks leid tot autisme of via voedselintolerantie tot autisme of beiden... u mag het zeggen. Tel deze informatie op bij het gegeven dat je met NAET allergieën effectief kunt uitschakelen en schade door vaccinaties ongedaan kunt maken en je komt tot de slotsom dat je met NAET heel effectief veel allergie-gerelateerde vormen van autisme zou moeten kunnen behandelen. Dat is dus ook zo!