-

Wat is een allergie, reguliere definitie - alternatieve visie

Geschreven: vrijdag 14 mei 2010 Geschreven door Administrator

Eerst even dit: allergieën, intoleranties en overgevoeligheden hebben hetzelfde effect op de gezondheid. Van een overgevoeligheid of een intolerantie kun je net zo ziek worden als van een allergie. Ook al laten ze minder sporen achter in het bloed, overgevoeligheden of intoleranties zijn dus voor de patiënt niet minder erg.  

Wat verstaat de reguliere medische wetenschap onder allergieën?

De medische wereld is nog steeds op zoek naar de precieze oorzaak en aard van allergieën en het kan nog jaren duren voordat hierop een antwoord is gevonden. Uit westers medisch oogpunt geldt:

  • Een allergie is een overdreven reactie van het immuunsysteem.
  • Een allergeen is een stof die bij iemand een allergische reactie oproept. Zo vormen bijvoorbeeld pinda's voor sommigen een allergeen, maar voor de meeste mensen is het een gewone voedingsstof

Voor de meeste mensen zijn diezelfde stoffen evenwel onschadelijk, worden goed verdragen en zijn soms zelfs nuttig voor hun gezondheid.

Reguliere artsen maken onderscheid tussen allergie, intolerantie en overgevoeligheid. Bij allergieën komen zogenaamde IgE's (bepaalde antistoffen) vrij in het bloed, bij intoleranties gebeurt dat niet. Een allergische reactie treedt meteen op als je in contact komt met het allergeen en is goed op te sporen door middel van bijvoorbeeld bloedproeven. Intoleranties treden niet meteen op en laten minder duidelijke sporen na in het bloed zodat ze moeilijker zijn op te sporen.

Komt deze gedachte ook bij u op? (Dit hersenspinsel heb ik zelf bedacht.)

Variant 1 Allergie snelle reactie goed op te sporen word je ziek van
Variant 2 Intolerantie latere reactie moeilijk op te sporen word je net zo ziek van


Hoe ziet de volgende stap dan er uit??? Zo misschien?

Variant 3 heeft geen naam
(overgevoeligheid?)
erg late reactie laat geen sporen na word je net zo ziek van


Hoe je het ook noemt, het heeft een erg late reactie waardoor je niet meer weet wat de oorzaak is, bovendien laat het geen sporen na in het bloed, dus regulier gezien bestaat dit niet. MAAR JE WORDT ER NET ZO ZIEK VAN!

Wat verstaat NAET onder allergieën?

Op de Amerikaanse NAET-site worden allergieën als volgt gedefinieerd.

Definition of an allergy

In the allergic person, the allergic substance, known as an allergen, is viewed by the brain as a threat to the body's wellbeing. Therefore, for our purposes, an allergy is defined in terms of what a substance does to the energy flow in the body.
Definitie van een allergie

Bij iemand die allergisch reageert op een bepaalde stof (het allergeen), wordt deze stof door hersenen beschouwd als een gevaar voor het welzijn van deze persoon. Om te kunnen bepalen wat een allergie is, wordt daarom vanuit onze visie gekeken naar het effect dat een allergeen heeft op de energiecirculatie in het lichaam.
When contact is made with an allergen, it causes blockages in the energy pathways called meridians, or we can say, it disrupts the normal flow of energy through the body's electrical circuits. This energy blockage causes interference in communication between the brain and body via the nervous system. This blocked energy flow is the first step in a chain of events which can develop into an allergic response. Het in contact komen met een allergeen veroorzaakt blokkades op de energiebanen (meridianen). Je kunt ook zeggen, het verstoord de normale energiestroom door de elektrische circuits van het lichaam. Deze energieblokkade verstoort de communicatie tussen lichaam en hersenen via het zenuwstelsel. Deze energieblokkade vormt de eerste stap van een kettingreactie die kan leiden tot een allergische reactie.
Allergies are the result of energy imbalances in the body, leading to a diminished state of health in one or more organ system. Allergieën zijn het gevolg van energie-onbalansen in het lichaam en leiden tot een verslechtering van de gezondheidstoestand van één of meerdere organen.


Een andere definitie van Dr. Devi Nambudripad over het begrip allergie luidt als volgt:

"Een allergie is een ongunstige reactie van een individu in fysiek (lichamelijk), fysiologisch* en/of psychologisch (emotioneel) opzicht, op de aanwezigheid van één of meer stoffen die allergenen worden genoemd".

* fysiologisch = samenwerking van de organen

Wat is het verschil tussen de reguliere definitie van een allergie en die van Nambudripad?

Bij NAET worden allergieën bekeken vanuit een holistisch oogpunt, gebaseerd op Oosterse medische beginselen.

Bij NAET wordt het begrip 'allergie' veel ruimer opgevat dan in het reguliere circuit. Bij NAET wordt alles wat leidt tot blokkades van je energiebanen 'allergieën' genoemd. Misschien is in NAET-verband 'overgevoeligheid' wel een beter woord voor 'allergie'. Een negatieve emotie bijvoorbeeld (die leidt tot overgevoelige reacties) kan ook leiden tot een blokkade van een energiebaan en wordt bij NAET op vergelijkbare manier behandeld als een allergie. Het feit dat fysieke, fysiologische en emotionele overgevoeligheden op vergelijkbare wijze kunnen worden uitgeschakeld, bewijst dat fysieke, fysiologische en emotionele aandoeningen zeer nauw met elkaar in verband staan.

Als je het zo bekijkt, kun je onderscheid maken in fysieke overgevoeligheid (allergie/intolerantie) en emotionele overgevoeligheid.

    Fysieke overgevoeligheid (allergische over-reactie)
Overgevoeligheid
 
    Emotionele overgevoeligheid (emotionele over-reactie)


In reguliere termen gebruikt men hier het woord psychosomatiek of psychosomatische aandoening. Iemand met een psychosomatische aandoening krijgt een fysieke aandoening, veroorzaakt door een emotionele reactie. Zie hier het verband.

{kunena_discuss:190}