-

Hoe ontstaan overgevoeligheden (fysieke allergieën en emotionele blokkades)?

Geschreven: dinsdag 11 mei 2010 Geschreven door Administrator

Overgevoeligheden kunnen worden overgebracht van ouder op kind. Zodoende kan een kind reeds bij (en zelfs voor) de geboorte belast zijn met overgevoeligheden. De fysieke overgevoeligheden komen vaak pas tot uiting zodra wordt overgestapt van borstvoeding naar flesvoeding. Verder ontstaan overgevoeligheden vaak op het moment dat iemand een geestelijke of fysieke dreun krijgt (traumatische ervaring).

Til, een 75-jarige vrouw werd door een NAET-therapeut behandeld voor warmteallergie. Zij schrijft hierover het volgende:

"We kwamen erachter dat deze warmteallergie ontstaan is, doordat ik een ernstige woordenwisseling met mijn schoondochter kreeg, terwijl het zeer warm was in de kamer. Na deze ruzie mocht ik mijn kleinkinderen niet meer zien. Nadat ook mijn verdriet betrokken werd in de therapie met een emotionele behandeling, verdwenen mijn klachten volledig."

Verklaring: op het moment dat het Til emotioneel allemaal teveel werd (de spreekwoordelijke emmer liep over), concludeerde haar lichaam: deze situatie is gevaarlijk, dit moet ik in de toekomst zien te vermijden. Vervolgens kijkt het lichaam welke factoren allemaal bijdragen aan het 'onwel voelen' en bespeurt de emoties verdriet en de warmte (beiden zijn vormen van energie) in de kamer. Het lichaam onthoudt wat er gebeurde zodat het in de toekomst kan voorkomen dat Til nog eens in een situatie terecht komt dat ze wordt overmand. Warmte en verdriet werden beiden gezien als oorzaak van de misère en worden met elkaar in verband gebracht. Het lichaam ziet nu warmte als één van de gevaren waartegen het zich moet weren. Zo ontstond Til's warmteallergie.

NB: Til schreef niet over haar fysieke toestand op het moment van de ruzie met haar schoondochter, maar ongetwijfeld hadden de hoog oplopende emoties ook een flinke fysieke weerslag.

De erfelijkheid van emotionele overgevoeligheid

PTSS: Post-Traumatische-Stress-Stoornis:

Citaat:

De 'tweede generatie' (bron: www.amsterdam-adorno.org) Al in de jaren zestig werd duidelijk dat de kinderen die op een onderduik­adres de oorlog doorkwamen of die de concentratie­kampen overleefden ('child survivors') alsook de kinderen van overlevenden ('second generati­on') een specifieke groep met een geheel eigen problematiek vorm­den. Zoals de zonden van de vaderen, kunnen de door de oorlog ver­oorzaakte emotionele litte­kens soms zo diep zijn dat ze van generatie op generatie worden doorge­geven.

Wat is het toch dat op kinderen uit gezinnen van over­levenden zo'n stempel drukt?
Oftwel: waarom erven de kinderen de emotionele overgevoeligheid van hun ouders?

Allergie-weg.nl: Veelal zal denk ik als oorzaak worden gegeven dat gedrag via de opvoeding wordt doorgegeven: gekopieerd gedrag. Maar er is volgens mij veel meer. Het zit 'm in de energie (de software) die je als ouder overbrengt op je kind. Daarbij bedoel ik hier niet de DNA-structuur (hardware), maar wel in de energie (software) die het DNA omringd. En emoties vormen heel sterke energieën. Zo worden trauma's overgedragen op de volgende generatie. Alleen is het trauma bij je kind niet gebaseerd op een herinnering. Het is een gevoel dat het kind al vanaf de conceptie heeft meegekregen.