-

TAT: Transformerende Allergie-Technieken, Kinesiologie en allergie

Geschreven: maandag 17 augustus 2009 Geschreven door Ingrid van Niekerk en Joke Kamhoot-Consten

Lezing gehouden op het 2e Nationaal CAM-Congres*, RAI Amsterdam, oktober 2004.

CAM-Netwerk: Het CAM (Complementary and Alternative Medicine) onderzoeksnetwerk bestaat uit een groep enthousiaste onderzoekers die vanuit hun professie of belangstelling actief bezig zijn met het opzetten en uitvoeren van onderzoek op het gebied van complementaire geneeswijzen.

Hier leest u de visie van Ingrid van Niekerk en Joke Kamhoot-Consten op het fenomeen allergieën. Hun visie ligt aan de basis van TAT: Transformerende Allergie-Technieken.

Sprekers en foto's Mevr. I. van Niekerk en Mevr. J. Kamhoot-Consten

Wat is de definitie van allergieen?

In de medische encyclopedie staat 'Overmatige reactie van het afweersysteem (=immuunsysteem) op lichaamsvreemde stoffen (=allergenen)'. Allergische reacties kunnen snel, fel en moeilijk controleerbaar zijn. Zij zijn het gevolg van het vrijkomen van relatief grote hoeveelheden histamine en andere actieve weefselstoffen in organen, (huid)weefsel of de bloedbaan. In het laatste geval kan een levensgevaarlijke allergische of anafylactische shock optreden. In principe benaderen wij dit binnen de kinesiologie ook op dezelfde manier. Alleen moeten we constateren dat de laatste jaren het aantal allergieën toeneemt. Het lijkt wel of we allemaal veel gevoeliger worden. De redenen hiervoor zijn:

 • stress
 • vervuiling
 • erfelijkheid
 • tekorten vitaminen / mineralen (o.a. zink)
 • afname kwaliteit voeding

Hierbij is de voeding belangrijk omdat het niet meer de samenstelling heeft zoals die vroeger was. De vitaminen en mineralen zitten bijna niet meer in het huidige voedingspakket. De manier van telen en de zakelijke benadering van voeding is mede oorzaak hiervan. Het gevolg is dat we sneller tekorten hebben, en hierdoor de kwaliteit van het immuunsysteem verminderen en daardoor sneller gevoeliger worden voor allergieën.

Vanuit de kinesiologie hebben we een aantal definities omtrent allergie samengevoegd:

 1. Dr. Nambudribad (ontwikkelaar van de NAET)

  "Een allergie is een ongunstige reactie van een individu, in lichamelijk, fysiologisch en (of) psychologisch opzicht, op de aanwezigheid van één of meer stoffen, die allergenen worden genoemd."
 2. Dr. Wayne Topping (wellness kinesiologie)

  "Allergieën zijn voor 90% gebaseerd op een fobie. Een fobie is een overdreven angst. Een allergie ontstaat door de samenkoppeling van een primaire emotie met een allergeen."
 3. Dr. Charles Krebs (neurowetenschapper)

  De relatie met het lymbische systeem en allergieën, en dan m.n. de amygdala (hierin wordt de beslissing genomen of we al dan niet op een allergie reageren). Een voorbeeld hiervan is: We nemen voeding in en op het moment dat het gecombineerd wordt met een emotie, angst, pijn of straf, op het moment dat dit gecombineerd binnen komt, kan het geankerd worden in het emotionele geheugen van de amygdala. Op het moment dat dit geregistreerd wordt dan bestaat er een grote kans dat de voeding allergeen wordt. De volgende keer dat we dan in contact komen met die voeding, maar die inmiddels dan allergeen is geworden, wordt de herinnering uit het emotionele geheugen gehaald (amygdala) en wordt het vecht/vlucht systeem geprikkeld, waardoor er reacties komen. In structurele zin kan dit pijn zijn, op emotioneel terrein moeheid, hyperactiviteit of labiliteit, op fysiologisch terrein misselijkheid, boeren, diarree, eczeem, etc.

Samengevat

De allergische reactie wordt in feite ingegeven door de hersenen naar gelang de manier waarop de betreffende substantie wordt waargenomen. De plaats is de amygdala, het emotionele brein van de mens, een onderdeel van het lymbische systeem. Het gaat er dus om de amygdala anders te laten reageren. Zodat we daar iets mee kunnen doen. Deze drie opvattingen bij elkaar heet join connection, van waar uit we tot een nieuwe benaderingswijze zijn gekomen, namelijk: "Het werken met de overkoepelende emotie en de kracht van chakra-acupressuurpunten in een totaal protocol voor allergie-eliminatie".

Koppeling allergie en kinesiologie

Op de eerste plaats: wat is kinesiologie? Kinesiologie = de leer van de beweging. Het mooiste bij kinesiologie is dat er gebruik wordt gemaakt van spiertesten om uit te zoeken waar, waarom en wanneer de balans in het lichaam verstoord is geraakt. Tegelijkertijd wordt gezocht naar de mogelijkheden om de balans te herstellen. Het is een oorzakelijk gerichte methode en niet symptoomgericht, en dat is ook een van de redenen waarom we bezield zijn geraakt door de kinesiologie.

In het kort is kinesiologie ontstaan door Dr. George Goodheart (chiropractor). Hij kwam in de jaren zeventig met de toegepaste kinesiologie: deze methode was alleen toegankelijk voor artsen, fysiotherapeuten, tandartsen, chiropractoren. Hij ondervond dat door stimulatie van allerlei punten op de rug, hij de rugspieren beter kon laten aanspannen, en daardoor meer stabiliteit kreeg. Hij heeft eigenlijk de toegepaste kinesiologie ontwikkeld. Dr. John F. Thie was een van zijn pupillen, en heeft met zijn toestemming de methode bereikbaar gemaakt voor leken en noemde het Touch for Health.

Inmiddels is Touch for Health ook naar het professionele niveau aan het groeien. Een meerjarige opleiding op HBO-niveau is mogelijk in vele landen. In Nederland wordt deze opleiding o.a. verzorgd door Stg. Topki. De methode van kinesiologie heeft als doel het lichaam en de mens als geheel te balanceren. Door middel van spiertesten kan achterhaald worden waar blokkades aanwezig zijn.

Voeding testen en balanceren

Door middel van testbuisjes of de desbetreffende stof kan de reactie op de diverse spiertesten waargenomen worden. Op iedere stof zit een trilling, de trilling wordt waargenomen door de sensorische banen onder de vingernagel. Deze impuls wordt geleid naar het brein. In het brein, in het lymbisch systeem, m.n. de amygdala wordt 'de beslissing' genomen of men al dan niet 'allergisch' gaat reageren. Als we gelijktijdig een spiertest nemen, dit signaal gaat via het ruggenmerg, dan kan het zijn als iemand sterk reageert er een stof een verstoring veroorzaakt, waardoor de spiertest tijdelijk niet functioneel is, omdat de geboden weerstand op de spiertest net te laat is, of men de kracht niet heeft. We kunnen dan zeggen dat er stress zit op het voedingsmiddel, dat kost energie.

Het voordeel van deze methode is dat:

 1. de cliënt het zelf ook voelt of voeding energie geeft, kost of neutraal is;
 2. de cliënt altijd zelf verantwoordelijk blijft;
 3. door de eigen waarneming van de cliënt bij het testen, is er een grotere betrokkenheid bij het hele proces, hij of zij voelt het, is er zich helemaal bewust van!

Er worden drie verschillende voedingstesten onderscheiden:

 1. Neutrale voedingstest: een sterke spier blijft sterk;
 2. Positieve voedingstest: een zwakke spier wordt sterk;
 3. Negatieve voedingstest: een sterke spier wordt zwak.

De praktijk

Wanneer iemand binnenkomt met een allergie, beginnen we met een intake en een inventarisatie, om te kijken wat er allemaal aan de hand is. Wat is het doel van het bezoek? Hierna gaan we over naar een balans en spiertesten (zie schema).

Protocol allergieën en kinesiologie

Tijdens de lezing behandelen we alleen de basisbalans en spiertesten. We slaan de intake en inventarisaties over.

Basisbalans Voortesten

Door middel van voortesten wordt er een inzicht verkregen in de basisgezondheid en actieve stress-mechanismen van de cliënt. Dus of er geen verstoring plaatsvindt alvorens we de testen gaan doen. Het kan ook zijn dat er fysieke verstoringen zijn zoals mechanische storingen: spierpijnen, eerdere operaties, reuma, etc. Dan zoeken we een duidelijke indicatiespier.

Getest worden:

 • Indicatiespier: dit is een betrouwbare spier die reageert op diverse impulsen op de spierspoel;
 • Switching: de aanwezigheid van een elektrische verstoring in de
  procesverwerking van het brein;
 • Overenergie: een teveel aan stress of overmatige denkprocessen;
 • Water: is er voldoende water in het lichaam aanwezig, om de elektrische impulsen te geleiden;
 • Ogen: kunnen oogbewegingen gemaakt worden, zonder dat de spiertest hierdoor beïnvloed wordt.;
 • Oren: kunnen hoofdbewegingen gemaakt worden, zonder dat dit invloed heeft op de spiertest.

Na de voortesten kan er gekozen worden voor een 14-spierenbalans. Hierbij worden14 spieren beiderzijds getest. De mate van weerstand en het tegen kunnen houden van een spiertest, geeft aan dat de balans van het lichaam al dan niet goed is. Deze spieren zijn:

Spiertest Meridiaan

 • Supraspinatus Conceptievat
 • Teres Major Gouverneursvat
 • PMC Maag
 • Latissimus Dorsi Milt
 • Subscapularis Hart
 • Quadriceps Dunne darm
 • Peroneus Blaas
 • Psoas Nier
 • Gluteus Medius Kringloop
 • Teres Minor Drieverwarmer
 • Deltoideus Galblaas
 • PMS Lever
 • Serratus Anterior Long
 • Fascia Lata Dikke darm

Alle spieren worden getest op zwakte en sterkte en gecorrigeerd door middel van massage.

We moeten namelijk uitgaan van een sterke basisbalans. Als deze er niet is, dan zou hetgene wat we zouden laten zien, niet kloppen. De volgende stap is het inzetten van het specifiek allergeen. Want we willen eerst weten hoe iemand reageert op de 5 belangrijkste basisstoffen. Bij een balans op voeding wordt er gestart met het testen van de basis 5 stoffen, waarvoor men allergisch kan zijn. Dit zijn grote groepen, waaronder eigenlijk al meteen honderden allergieën kunnen vallen.

De basis 5 stoffen zijn:

 • Eimix (eiwit, eigeel, dons):
  De reden dat eiwitten op de eerste plek staan is dat zij het meest gerelateerd zijn aan natuurlijke proteïnen en aminozuren die we in ons lichaam hebben. Als we daar allergisch voor zijn hebben we een probleem;
 • Calcium;
 • Vitamine C;
 • Vitamine B- complex;
 • Suiker.

De eerste (het zit in een testampul) wordt op de buik gelegd, en vervolgens de rest. Als al deze stoffen geen probleem geven, kunnen we aan de gang gaan met pollen, grassen, etc. Het testen en balanceren van de basis 5 stoffen vormt een belangrijk onderdeel in de aanpak bij allergieën. Het draagt bij aan de basisgezondheid, aan een verhoogde belastbaarheid.

Als er sprake is van een allergie dan gaan we over op een rugbehandeling. In het boek wordt gesproken over C1, omdat deze gekoppeld is aan de Supraspinatus en de centrale meridiaan. Alleen wanneer deze sterk is kan C1 gebruikt worden. De procedure is dan om het voedingsmiddel tegen de wang te houden en te testen. Wanneer het zwak test geeft het voedingsmiddel stress. etc.

Dr. Nambudripad ontdekte dat door bijzondere stimulatie van de wortels van het sympathische zenuwstelsel een boodschap naar de hersenen kan worden gezonden die deze ertoe brengt de verkeerde waarneming van deze specifieke stof te herzien (vergelijk met de reset van een computer). Deze zit aan de zijkant van de rug en beïnvloedt de orthosympathicus en hierdoor het vecht/vluchtsysteem van het lichaam. Binnen de kinesiologie is dit de blaasmeridiaan, waarbij we de angsten beïnvloeden. Hierna zoeken we naar de overkoepelende emotie, die we via stressrelease behandelen. Mogelijk is het eerder genoemde voordeel van de klachten een ingang? Door een uitgebreid vraaggesprek komen we vaak efficiënt tot de kern van het probleem.

Belangrijk bij het behandelen van de emotie is het erkennen, accepteren, transformeren en het inzicht geven. Met als doel het doorbreken van het primitief emotiesysteem van de amygdala, door middel van o.a. deze emotionele stressrelease en het specifiek balanceren van het amygdala circuit. We gebruiken de chakra-acupressuurpunten om de afvalstoffen die gerelateerd zijn aan de allergie uit het lichaam te verwijderen. Daarnaast bekijken we de

riddlerpunten kinesiologie tatRiddlerpunten. Dit zijn specifieke punten op het lichaam, waarbij we door de combinatie van aanraking en een spiertest, kunnen testen of iemand een tekort of een teveel heeft aan een bepaald vitamine of mineraal. (zie afbeelding)

Mevr. I. van Niekerk en Mevr. J. Kamhoot zijn werkzaam bij Topki. zie website www.topki.nl en hebben het boek "Het nieuwe Touch for Health handboek geschreven". Dit wordt uitgegeven door Altamira - Becht, ISBN 9069635941/nur 860, of kijk op www.altamira-becht.nl.