-

Wat schrijft NAET zelf over autisme?

Geschreven: maandag 01 april 2013 Geschreven door Lenard
Say-goodb-Autism  Say-goodb-ADD-ADHD

De volgende NAET-folder trof ik aan bij therapeute Inge Hagemans in Apeldoorn:

Geen allergie- gerelateerde Autisme meer!


Een nieuwe, natuurlijke remedie voor allergie-gerelateerde Autisme.

logopractitioner

Geen allergie- gerelateerd
Autisme meer!


Een nieuwe, natuurlijke remedie voor allergie-gerelateerd Autisme.


Centrum voor Complementaire
Geneeswijzen, Apeldoorn.
NAET - JMT - Mesologie,
Osteopatie, Homeopathie
en Acupunctuur
Tel. 055-5431107

"De dokter van de toekomst zal geen medicijnen voorschrijven, maar zal zijn patiënten interesseren voor de zorg voor het eigen lichaam, voedingspatronen, en voor de oorzaak en preventie van ziekte." 

Thomas A. Edison

"Bij bijna elke menselijke ziekte of aandoening spelen allergieën een rol." 

Devi S. Nambudripad

Wat is Autisme?
Autisme lijkt wel de epidemie van de 21e eeuw. Vandaag de dag krijgt 1 op de 500 kinderen in de V.S. last van Autisme, en in Nederland stevenen we op eenzelfde percentage af. Autisme is een biologische verstoring in de hersenen en veroorzaakt een heel scala van verstoringen in de ontwikkeling van een kind dat zich openbaart in de eerste 3 levensjaren. De meeste kinderen blijven er de rest van hun leven last van houden.
Typische verschijnselen van Autisme zijn abnormale sociale relaties, taalstoornissen met een gehinderd begripsvermogen, dwangmatig gedrag, en een onevenwichtige intellectuele ontwikkeling, vaak met psychisch achter blijven.

Hoewel de precieze oorzaak van Autisme nog steeds onbekend is, wijst wetenschappelijk onderzoek in de richting van fysieke oorzaken, chemische disbalansen in de hersenen, erfelijke oorzaken, of een combinatie daarvan.
De meeste autistische kinderen lijken op een abnormale manier hersenenzymen of neurotransmitters aan te maken, zoals dopamine, serotonine, adrenaline, noradrenaline of acetylcholine. Als de neurotransmitters niet naar behoren functioneren, is er een ernstige verstoring in de communicatie tussen de hersenen en verschillende delen van het lichaam.

Allergieën: een mogelijke oorzaak van Autisme
Niet ontdekte allergieën kunnen een veelheid aan gezondheidsklachten veroorzaken, zo ook Autisme. in de Westerse medische wereld wordt een allergie gedefinieerd als een te heftige reactie van het immuunsysteem op een allergeen (allergische stof)-NAET is gebaseerd op Oosterse medische principes, waarbij vooral wordt gekeken naar welk effect de allergenen hebben op de energiestromen in het li­chaam. Vanuit de holistische visie, waarop NAET is gebaseerd, wordt een allergie gezien als een toestand van overgevoeligheid van iemand voor een of meer stoffen waar de meeste anderen nauwelijks last van zouden hebben. Bij een allergisch iemand beschouwen de hersenen een allergeen als iets dat een bedreiging vormt voor het welzijn van het lichaam. Wanneer zo iemand in contact komt met een

allergeen, dan veroorzaakt dat een blokkade in de energiebanen (meridianen genoemd), welke de normale energiedoorstroming door de elektrische circuits van het lichaam bemoeilijkt. Deze energieblokkade veroorzaakt een storing in de communicatie tussen de hersenen en het lichaam via het centraal zenuwstelsel wat weer een ketting reactie teweeg brengt die tot een allergische reactie kan leiden. 

Allergie-gerelateerd Autisme kan gezien worden als een domino-effect van allergische reacties op vele allergieën tegelijk. Deze allergische reacties resulteren in disbalansen in de energie in de hersenen en het lichaam, wat verminderde mentale gezondheid tot gevolg heeft. Door het verwijderen van de blokkades uit de energiebanen, staat NAET de hersenen en het lichaam toe om weer een balans te creëren en weer normaal te gaan functioneren. Allergie-gerelateerd Autisme is behandelbaar en vroegtijdige diagnose en interventies geven de beste kans op volledig herstel van Autisme.

Introductie van NAET: Nambudripad's Allergie Eliminatie Technieken
NAET-autisme-Devi-NambudripadIn 1983 ontdekte Devi S. Nambudripad, arts, de methode NAET en begon uitgebreid onderzoek en ontwikkeling voor een nieuwe effectieve benadering voor de diagnose en eliminatie van allergieën. Dr. Nambrudripad's kennis van Oosterse en Westerse 
medicijnen gaf haar het inzicht en de richting om deze unieke behandelmethode te ontwikkelen. Hiermee kon ze haar eigen ernstige voedingsallergieën overwinnen. Ze vertelt het ongelooflijke verhaal over haar persoonlijke worstelingen om haarzelf te bevrijden van haar levenslange allergieën in het boek "Say Good-Bye to Illness"- Haar nieuwe boek "Say Good-Bye To Allergy-Related Autism" legt de theoretische basis uit voor haar technieken en bevat fascinerende ervaringsverhalen van

autistische patiënten die succesvol behandeld zijn met NAET.

Nambudripad's Allergie Eliminatie Technieken (NAET) is een vernieuwende oplossing voor allergieën. Het is daarbij volledig natuurlijk, pijnloos en zonder dat er iets toegediend of geïnjecteerd wordt in het lichaam. Deze methode kan veilig gebruikt worden bij iedereen en is daardoor makkelijker toepasbaar bij o.a. autistische kinderen. Daarbij kan NAET andere medische therapieën aanvullen die gebruikt worden bij de behandeling van Autisme. Dit kan het effect van de ondersteunende >behandelingen maximaliseren en kan tegelijkertijd alle bijwerkingen ongedaan maken van vaccinates in de jeugd, farmaceutische geneesmiddelen, voedingssupplementen, vitamines en mineralen.

Klinische studie naar het effect van NAET bij een groep van 14 kinderen die niet praatten en die klachten hadden in het Autisme spectrum. De grafiek laat de toename zien van het aantal kinderen dat weer ging praten gedurende de loop van de 25 NAET Basis Allergeen Behandelingen.

Hoe werkt NAET?
NAET is een samensmelting van verschillende medische disciplines zoals allopathie, acupunctuur, chiropractie, kinesiologie, en voedingsleer. De NAET-methode is o.a. gebaseerd op Kinesiologie (spiertesten) wat de kinetische disbalans in het lichaam laat zien die wordt veroorzaakt door allergenen. Tijdens de NAET behandeling worden acupressuurpunten gestimuleerd die langs de ruggenwervel van de nek tot het heiligbeen lopen. Daarbij houdt de patiënt het

allergeen in een testbuisje vast. Na de behandeling geeft een sterke Spier Respons aan dat de allergie verwijderd is. Bepaalde acupressuurpunten worden vervolgens een paar minuten gestimuleerd om de behandeling te stabiliseren. Het allergeen moet ver­volgens in de daarop volgende 25 uur volledig wor­den vermeden om het resultaat zo optimaal mogelijk te maken. Allergenen worden 1 voor 1 opgelost, in een vaststaande volgorde. Er wordt 1 allergeen per dag behandeld. In de meeste gevallen is er ook maar 1 behandeling nodig om een allergie te elimineren. Individuen die zeer sensitief zijn kunnen soms meerdere behandelingen nodig hebben.

Mensen vliegen naar Zuid-Californie vanuit de hele wereld om behandelingen te krijgen van Dr. Nam-budripad met NAET. Inmiddels zijn ook in Nederland een aantal therapeuten opgeleid in NAET.

Meer informatie?
Centrum voor Complementaire Geneeswijzen

Binnen ons centrum hebben we meerdere disciplines samen onder een dak: NAET, JMT, Osteopathie, Acupunctuur en Mesologie.

De diverse disciplines die binnen ons centrum vertegenwoordigd zijn, maken een nog totalere benadering van de oorzaak van de aandoening mogelijk.

Tel. 055-5431107
Laan van Kerschoten 73
7316 ER Apeldoorn
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Say-goodb-AutismSay Good-Bye to Allergy-Related
Autism van Dr. Devi S. Nambudripad
is te bestellen via elke boekhandel
en op internet via de websites:
www.naet.com,
www.amazon.com, www.bn.com.

"Helaas stijgt het aantal mensen met Autisme erg snel. Tegenwoordig weten we dat Autisten last hebben van geblokkeerde hersenfuncties wat veroorzaakt kan worden door voedingstekorten, vaccinaties, teveel antibiotica, gistvorming in de darmen, slechte ontgifting van de lever, vergiftiging met zware metalen, en misschien problemen met ontlasting. Onder al deze oorzaken kunnen allergieën zitten. Door NAET toe toepassen, kunnen veel van deze kinderen weer normaal gaan functioneren. Ik heb zelfgezien wat een wonderen daarmee mogelijk zijn. " 

David I. Minkoff, M.D. Board Certified in Pediatrics, Clearwater, Florida, V.S.

"Ik heb gezien dat NAET onvoorstelbare veranderingen teweeg kan brengen bij Autistische kinderen. Voorafgaand aan de behandelingen leek het volstrekt onmogelijk dat deze kinderen ooit weer zo goed zouden gaan communiceren. We hebben brieven gekregen van leraren die aan ouders vroegen wat er de afgelopen tijd gebeurd was, omdat hun leerlingen zo ingrijpend veranderd waren."

Glenn Nozek, D.C., Tom River, NJ, V.S.

"NAET geeft me een snelle, effectieve techniekvoor het elimineren van allergieën. Ik kan het gebruiken bij Autistische kinderen en bij kinderen met een ernstige achterstand in hun ontwikkeling. Hierdoor hoef ik geen extreem dure bloedprofielen meer te laten maken, zijn diëten overbodig en ook injecties voor desensibilisatie zijn niet meer nodig. De methode levert veel op bij het herprogrammeren van hersenfrequenties en het verminderen van aanvallen. Dr. Devi Nambudripad is een van de weinige beoefenaars die de electromagnetische frequentie van het lichaam begrijpt. Omdat we het paradigma van wat een lichaam 'is' anders opvatten, verandert ook de benodigde behandeling. Nambudripad is haar tijd ver vooruit. Dit is echt het "Medicijn van de toe­komst".

P.E. Omiencinski, M.A., N.D., CNHP, Specialist voor Autistische kinderen.

Say-goodb-ADD-ADHDNAET, autisme dan mag de naam Pat Omiecinski niet ontbreken. Deze amerikaanse was één van de vroege NAET-volgelingen en legde zich toe op de behandeling van autisme. Zij ontwikkelde op basis van NAET haar eigen autisme-aanpak (new Metabolic Approach for the treatment of Autism and Auto-Immune Disorders). In de NAET-wereld is zij samen met Devi Nambudripad één van de autoriteiten op het gebied van autisme. Op Pat's website worden Autisme, ADD en ADHD en auto-immuunziekten in één adem genoemd. Zo dicht zitten deze ziektebeelden qua behandelwijze en dus qua oorzaak bij elkaar!

Meer over het boek "Say good-bye to ADD and ADHD".