-

Statistische gegevens over allergieën

Geschreven: zondag 18 mei 2003 Geschreven door Administrator

Wageningen UR University & Research centre logo

Uit een publicatie van het Allergy Consortium Wageningen blijkt dat thans 25% van de bevolking in ontwikkelde landen lijdt aan één of meerdere vormen van allergieën, zoals astma, hooikoorts, exceem, voedsel- en contactallergieën. De neiging om hooikoorts te ontwikkelen ligt onder jong-volwassenen zelfs op 30%.De Belgische instanties die zich bezighouden met kinderen hebben beslist allergie aan te pakken. Allergie is immers een toenemend probleem in ons land.

Uit de resultaten van een andere recente studie van de Stichting voor Preventie van Allergie blijkt dat iets meer dan 23% van de kinderen van 5 jaar familiale antecedenten van allergie vertoont. 64% van die kinderen lijdt aan allergie (eczeem, astma, enz.). De diagnose overgevoeligheid aan een allergeen werd bij 57% van de kinderen bevestigd met een bloedtest.
Een ander onderzoek bij nog jongere kinderen bevestigt die eerste resultaten. 22% van de kinderen van 11 tot 15 maanden vertoonde een allergie in de vorm van eczeem. Bijna 69% van die kinderen maakte deel uit van een familie die bekend stond met allergie. De onderzoekers hebben ook een verband gevonden tussen oprispingen, eczeem en astma en antecedenten bij de vader of de moeder.

In de rook

Wat de omgevingsgebonden risicofactoren betreft, werd vastgesteld dat 20% van de moeders en 36% van de vaders van allergische kinderen roken. In een kwart van de gevallen is er een dier in huis. Die elementen moeten in verband worden gebracht met de respiratoire tekenen van allergie. Omgekeerd werd geen duidelijk verband aangetoond met de aanwezigheid van een bedmat in de kamer of pluche dieren in het bed van het kind.
Ongeveer 80% van de risicogezinnen en 20% van de andere gezinnen hebben maatregelen genomen om de allergie te bestrijden. Tweemaal meer moeders dan vaders zijn minder gaan roken of gestopt met roken. Allergische kinderen hebben minder lang borstvoeding gekregen dan de andere kinderen, met een gemiddelde van 11 weken. Ondanks een verbetering van de wetgeving zijn we in België nog ver van de ideale situatie zoals in Zweden. Zo krijgen de Zweden (betaald) borstvoedingsverlof gedurende maximum 6 maanden. Er moeten dus ook op politiek vlak nog inspanningen worden geleverd.

Het is echter in alle geval duidelijk dat ouders tweemaal zo voorzichtig moeten zijn en zoveel mogelijk preventieve maatregelen moeten nemen als er familiale antecedenten van allergie zijn.


22/10/2002        Pierre Dewaele

Kijk hier: Statistische gegevens van NAET-behandelingen.