-

PvdD, Partij voor de dieren voorstander van alternatieve geneeswijzen

Geschreven: maandag 08 maart 2010 Geschreven door Administrator

Onze gezondheid vormt ons belangrijkste bezit. Daarom is het belangrijk te kiezen voor een politieke partij die onze gezondheidszorg het beste verder kan helpen. Omdat alternatieve geneeswijzen nodig zijn, stem ik PvdD: de Partij voor de Dieren, voorstander van alternatieve geneeswijzen.

Na even gemaild te hebben met de PvdD, ontving ik hun duidelijke standpunt...

pvvd-partij-voor-de-dierenGeachte heer Verheijden,

Hartelijk dank voor uw e-mail over alternatieve geneeswijzen. Graag breng ik u op de hoogte van ons standpunt.

De Partij voor de Dieren pleit voor maximale keuzevrijheid in de zorg waarbij niet alle allopathische geneeswijzen maar ook complementaire geneeswijzen alle ruimte verdienen. We vinden dat mensen de keuze moeten hebben om alternatieve geneeswijze te gebruiken. We vinden wel dat dit niet vervangend maar als ondersteuning of toevoeging moet dienen. Wanneer men last heeft van bijvoorbeeld exceem kan het geen kwaad om alternatieve geneesmiddelen te gebruiken. Veel mensen hebben hier soms zelfs meer baat bij. Wanneer het om levensgevaarlijke ziektes gaat, vinden wij wel dat mensen beschermt moeten worden tegen personen die normale geneeswijzen consequent afraden, waardoor de overlevingskansen van de patiënt worden verkleind. Het welzijn van de patiënt dient altijd voorop te staan en dus zou de patiënt goed geïnformeerd moeten worden over de mogelijke geneeswijzen en de voor- en nadelen hiervan door een vakkundig persoon. De keuze is echter altijd aan de patiënt zelf.

Hieronder treft u nog een aantal punten aan waarbij ons standpunt extra verduidelijk wordt:

  1. Keuzevrijheid. De Partij voor de Dieren pleit voor maximale keuzevrijheid in de zorg waarbij niet alle allopathische geneeswijzen maar ook complementaire geneeswijzen alle ruimte verdienen.
  2. Nut en noodzaak. De Partij voor de Dieren onderkent het nut van de aanwezigheid en de ontwikkeling van complementaire gezondheidszorg naast de 'reguliere' gezondheidszorg. Wij juichen een holistische benadering van ziekte en gezondheid toe, waarbij preventie meer aandacht verdient dat het nu krijgt.
  3. Integrale benadering. Onze partij is van mening dat er teveel sprake is van symptoombestrijding in de reguliere gezondheidszorg en dat juist complementaire gezondheidszorg ertoe kan bijdragen dat herstel van ziekten een bredere en meer kansrijke benadering krijgt.
  4. Eisen. Wij zijn van mening dat het van groot belang is dat er heldere eisen gesteld worden aan beoefenaars van de gezondheidszorg, zodat zorgvragers zeker kunnen zijn van de kwalificaties m.b.t. opleiding en behandelwijze van de zorgverlener. Op dit punt is er veel verbetering mogelijk en valt op te merken dat nog teveel als complementaire zorg benoemde behandelwijzen onvoldoende gecertificeerd zijn.
  5. Opleidingen. Naar onze mening dient complementaire zorg opgenomen te worden in het curriculum van studenten aan reguliere medische opleidingen. Landen als Duitsland lopen in dit opzicht ver voor op ons land. De waterscheiding tussen 'regulier' en 'complementair' is in veel gevallen te kunstmatig.
  6. Nederland zou een koppositie moeten nastreven op het gebied van duurzaamheid, ook in de gezondheidszorg. Complementaire geneeswijzen kunnen hier een belangrijke rol in vervullen, zoals ook in omringende landen is gebleken.

De positieve houding van de Partij voor de Dieren ten aanzien van alternatieve geneeswijzen blijkt ook uit hun vragen in de 2e kamer over de 'Codex Alimentarius' in 2008:

Kamervragen aan de ministers van LNV en VWS over de Codex Alimentarius

Vragen van het lid Thieme aan de ministers van LNV en VWS over de Codex Alimentarius

Hoewel ik zelf geen uitgesproken dierenactivist ben, hoor ik regelmatig mijn geweten fluisteren dat de Partij voor de Dieren toch wel gelijk heeft. Binnenkort, bij de 2e kamer-verkiezingen zal ik voor het eerst stemmen op de Partij voor de Dieren!

STEM Partij voor de Dieren!!!