-

Wat is Chi? Wat zijn blokkades op meridianen?

Geschreven: dinsdag 11 mei 2010 Geschreven door Administrator

stempelIn het alternatieve circuit (in ieder geval bij geneeswijzen als acupunctuur, NAET en kinesiologie) denkt men niet in termen van aandoeningen als 'astma' of 'eczeem'. Men denkt daar in termen van blokkades op onze meridianen die de energiestroom naar onze organen belemmeren die opgeheven moeten worden. Elk ziektebeeld komt voort uit een combinaties van blokkades. En die combinatie verschilt van persoon tot persoon. 'Astma' en 'eczeem' bijvoorbeeld zijn slechts uitingsvormen

die de behandelaar informatie kunnen geven over waarschijnlijk aanwezige blokkades. Het is niet de astma of de eczeem die dient te worden bestreden. Het zijn de blokkades die eraan ten grondslag liggen die dienen te worden opgespoord en geëlimineerd.

Alternatieve geneeswijzen hebben dus vaak veel minder moeite met het aanpakken van aandoeningen die regulier moeilijk in een hokje te plaatsen zijn. Aandoeningen zoals fibromyalgie, Chronisch Vermoeidheidssyndroom CVS en tegenwoordig HPU hoeven in het alternatieve circuit geen stempel te dragen om behandeld te kunnen worden. 

Hoe moet je je die blokkades voorstellen? Blokkades op energiebanen zijn al net zo ongrijpbaar als chi. Om dit uit te kunnen leggen, moet je zoals een acupuncturist ooit met chi gewerkt hebben. Dan ben je in staat deze blokkades beschrijven omdat je het effect op de gezondheid van de aanwezigheid ervan bij patiënten kunt vergelijken met het effect van de afwezigheid.

Ik stel me bij deze blokkades een soort filters of geluiddempers voor die proberen het signaal van een vorm van chi die als gevaarlijk wordt beschouwd (allergenen), buiten de deur te houden. Het zijn vaak locale filters. Ze belemmeren bijvoorbeeld de vrije doorstroom van de Chi van een appel door de dikke darm. Deze filters worden geactiveerd door de aanwezigheid van het allergeen. Frequente blootstelling aan het allergeen leidt tot grotere blokkades. Helaas belemmeren deze filters net als een geluidsfilter nooit slechts de chi van het allergeen. Ook andere gezonde vormen van Chi worden daarbij gehinderd.

Maar waarom reageren sommige mensen allergisch op gezonde voedingsproducten als bijvoorbeeld appel of op ongevaarlijke stofdeeltjes in de lucht als bijvoorbeeld stuifmeel? Oftewel: waarom hebben sommige mensen blokkades op hun meridianen om de energie van deze stoffen te kunnen weren?

Typische eigenschappen van blokkades

Om blokkades te kunnen begrijpen, vergelijken we met alledaagse dingen. Soms gedragen deze blokkades zich als ons verkeer met al zijn files. Op de ene plek heb je veel te veel auto's en even verderop veel te weinig. En als je op de plek waar altijd files staan, de weg verbreed, verdwijnt hier de file, maar ontstaan er verderop weer files (verplaatsing van de pijn/het ziektebeeld). De oplossing moet net als in het verkeer uiteindelijk gezocht worden in het oplossen van alle knelpunten en het verminderen van overtollig verkeer (stress).

Zijn deze blokkades ook wel eens in positieve zin functioneel?

Jazeker: deze blokkades vormen een natuurlijk beschermingsmechanisme. De blokkades worden door het lichaam ingezet tegen schadelijke bacteriën en virussen. Zodra een virus door het lichaam wordt gesignaleerd, werpt het lichaam blokkades op.

Bij dieren enz. intuïtie

Welke schade kan een virus toebrengen als zijn energie niet wordt afgeblockt? Wie het antwoord weet op deze vraag, mag zich melden ;)

Stofwisseling

Als onze stofwisseling niet naar behoren werkt of als we te lang blootstaan aan te grote stress, worden we ziek. Stofwisselingproblemen ontstaan als essentiële voedingsstoffen niet goed worden opgenomen of als organen niet meer naar behoren functioneren. De kettingreactie die door stofwisselingsproblemen wordt veroorzaakt, kan leiden tot de meest uiteenlopende ziektebeelden. Stofwisselingproblemen ontstaan o.a. door blokkades op meridianen. Deze blokkades maken dat bepaalde voedingsstoffen niet goed meer worden opgenomen en dat bepaalde organen onvoldoende energie krijgen en zodoende niet naar behoren kunnen werken.

Je kunt deze blokkades verdelen in blokkades veroorzaakt door allergieën (in de ruimste zin van het woord) en door blokkades als gevolg van emotionele overgevoeligheid. Door het ontmantelen van deze blokkades (het resetten van lichaam en geest), worden de essentiële voedingsstoffen weer normaal opgenomen, krijgen de organen weer de energie die ze nodig hebben en kan het lichaam, in zoverre er nog geen sprake is van onherstelbare schade, weer normaal gaan functioneren.