-

Coeliaki erg hardnekkig!!! Als glutenintolerantie terugkeert na NAET.

Geschreven: dinsdag 05 februari 2008 Geschreven door Administrator

Coeliaki-glutenallergie-glutenintolerantieCoeliaki (glutenintolerantie) wil na NAET-behandeling nogal eens na een half jaar afwezigheid terugkeren. Bij een coeliaki-patiënt zijn de darmvlokken beschadigd of zelfs geheel verdwenen. Is dat misschien de verklaring voor het terugkeren van coeliaki?

 

Meestal hoor je niks meer en blijft het goed gaan met coeliaki-patiënten na NAET. Maar er bereiken mij helaas toch ook berichten van expatiënten coeliaki waarbij de buikpijn na een half jaar terugkeert. Dat is letterlijk en figuurlijk onverteerbaar. Dus ben ik informatie gaan verzamelen om antwoord te krijgen op de vragen:

  • Wat is coeliaki?
  • Coeliaki is erfelijk. In hoeverre is coeliaki behandelbaar?
  • Wat moet je coeliaki-patiënten adviseren na hun behandeling?
  • Wat moet je patienten adviseren die zwak reageren op gluten, maar waarbij coeliaki nooit officieel is vastgesteld via een bioptie.
  • Hoe kun je voorkomen dat coeliaki terugkeert?

Coeliaki / Glutenintolerantie

Gluten
Gluten is een mengsel van verschillende eiwitten die in twee groepen opgedeeld kunnen worden namelijk gluteninen en gliadinen. Gluten komen van nature voor in bepaalde granen.

Coeliakie = glutenintolerantie
Coeliakie is een aandoening van de dunne darm die het gevolg is van intolerantie voor gluten. Een andere naam voor coeliakie is daarom glutenintolerantie.

Bij coeliakie-patiënten ontbreken vele darmenzymen. De dunne darm van een coeliakie patient mist daardoor het vermogen om gluten op te nemen en af te breken. Daardoor beschadigen gluten in de voeding het slijmvlies van de dunne darm zodanig dat deze niet meer optimaal voedingsstoffen kan opnemen. En dat kan op den duur allerlei klachten veroorzaken variërend van botontkalking to chronische diaree en bv tot colitis ulcerosa. Gluten behandelen met NAET kan maar voordat je eraan begint altijd regulier laten vasstellen hoe de situatie van de dunne darm is.

Ray Rosekrans, NAET-therapeut

Erfelijk
De ziekte is erfelijk bepaald. De damvlokken (villuslaag) van de dunne darm worden bij deze ziekte ernstig beschadigd door eiwitten uit tarwe, rogge, haver en in mindere mate gerst.

Darmvlokken (villuslaag)
De ziekte ontstaat meestal als baby's voor de eerste keer in aanraking komen met eiwitten uit deze granen, na de overgang van borstvoeding op vaste voeding. Deze symptomen kunnen op latere leeftijd echter weer verdwijnen, ondanks de malabsorptieproblemen. Uitblijvende groei en late puberteit kunnen een gevolg zijn van niet-ontdekte coeliakie.

In een gezonde darm zorgen de darmvlokken (villuslaag) van de dunne darm ervoor dat voedingsstoffen uit de voeding goed worden opgenomen door het lichaam. Bij coeliakie zijn de darmvlokken beschadigd en soms geheel verdwenen. Op een Noorse website vond ik een duidelijk plaatje van gezonde darmen en van darmen aangetast door coeliaki in verschillende stadia.

Hier ziet u de doorsnede van een gezonde dunne-darmwand. De lobben die u hier ziet zijn gezonde darmvlokken, de zogenaamde villuslaag. De lobben vergroten het contactoppervlak van de darmwand en daarmee de opnamecapaciteit van voedingsstoffen.
Hier ziet u de overgangsfase tussen het bovenste en onderste plaatje.

Darmvlokatrofie:
Hier ziet u de dunne darm die aangetast is door gluten. Hier is het slijmvlies van de dunne darm beschadigd en zijn de darmvlokken door de gluten kapotgemaakt. De darmvlokken ontbreken of zijn ernstig beschadigd.


Diagnose en symptomen
De diagnose coeliakie is moeilijk te stellen indien klassieke symptomen zoals lichte vermoeidheidsverschijnselen, diarree, stinkende ontlasting, winderigheid, gewichtsverlies, bloedingen, oedeem, malabsorptie en afwijkingen in de lichaamsbouw ontbreken. De symptomen variëren zeer sterk van patiënt tot patiënt, afhankelijk van de lengte en plaats van de dunne darm die beschadigd is. Bij sommige patiënten ontbreken darmklachten volledig, anderen hebben geen steatorrhoea (dunne vettige ontlasting), maar verstopping. Vaak wordt dan wel een ijzergebreksanemie of een niet te verklaren osteoporose vastgesteld. Bij onderzoek bij osteoporosepatiënten werd veel vaker de diagnose coeliakie gesteld dan in de open bevolking (Mora e.a, 1993).

Bij baby's zijn symptomen als een bleke, bedorven stinkende ontlasting, winderigheid en een slechte of uitblijvende groei karakteristiek. De symptomen ontstaan enkele weken na de introductie van granen in het dieet. Een glutenvrij dieet is de enige manier waarop de darmwand kan herstellen.

Bronnen: www.keac.nl/Gluten.htm en www.Voedingscentrum.nl


Na het lezen hiervan rijst bij mij de vraag of de darmvlokken die door coeliaki zijn beschadigd of verdwenen, na de uitschakeling van de glutenintolerantie, vanzelf herstellen c.q. terugkeren. En zo ja, hoe lang het lichaam hierover doet en hoe je dit proces evt. kunt stimuleren. De eerste reactie kwam van (hoe kan het ook anders) therapeute Jessica van Santen:

Het terugkeren van coeliakie-klachten kan inderdaad samenhangen met een beschadigd darmepitheel. Een combinatie met orthomoleculaire produkten en probiotica, die de integriteit van de darmwand verbeteren, is daarom aan te raden.

Het advies is dus:
Blijf het het glutenvrije dieet 1,5 á 2 jaar aanhouden na NAET zodat de darmwand zich kan herstellen.

Laat u zich tegen coeliaki behandelen door een NAET-therapeut die deze speciale NAET-advanced cursus heeft gedaan.

Het immuunsysteem moet volledig tot rust komen nadat de bron van irritatie is behandeld en dat kost tijd. Zo heb ik het gehoord van Dr. Dewi Nambudripad. Zelf heb ik nog geen gediagnosticeerde coeliakiepatienten kunnen behandelen, wel mensen met granenintolerantie, maar zonder diagnose. Dat lukte meestal wel goed.

NAET-therapeut Ray Rosekrans: Coeliakie is een erflijke aandoening ofwel een autoimuunziekte en kan derhalve NOOIT verholpen worden met NAET. Met NAET bereik je hooguit een vermindering van klachten en gevoeligheden. Als coeliaki in een vroeg stadium wordt gediagnosticeerd, is er een kans dat de allergische reactie op gluten die leidt tot coeliaki, in de toekomst uitblijft.

Allergie-weg.nl: Coeliaki = glutenintolerantie. Maar is elke glutenallergie of -intolerantie gelijk aan coeliaki? En zijn de aanbevelingen t.a.v. coeliaki ook van toepassing op patiënten die op granen of gluten zijn behandeld?

Ja, alleen de ernst van de beschadiging van de darm bepaald of het levenslang is. Colitis Ulcerosa bijvoorbeeld leidt tot onherstelbare darmbeschadiging. (chronische darmontsteking, darmzweer). Bij Coeliakie is er een beschadiging, maar die kan wel herstellen indien men een gluten vrij dieet aanhoudt. Bij een NAET behandeling leer je het lichaam niet meer allergisch te reageren op gluten, maar dat wil nog niet zeggen dat het lichaam er nooit meer op zal reageren. Of je dit van te voren kunt bepalen, dat kan alleen via het ziekenhuis. Therapeuten en Allergie-weg.nl adviseer ik de patient te vertellen altijd dat ze er rekening mee moeten houden dat zij weer allergisch worden voor gluten. Er is n.l. sprake van een celgeheugen en die schakel je niet zomaar een twee drie uit.

Allergie-weg.nl: Betekent dit dat gluten voor de dunne darm van een ex-coeliaki-patiënt altijd schadelijk blijven? Of komt er ook nog eens een tijd dat ook zij weer gluten kunnen verdragen?
Antwoord Ray Rosekrans: gluten blijven voor een coeliaki-patiënt schadelijk indien er sprake is van vlokatrofie, maar als je er vlug bij bent niet. Coeliaki-patiënten waarbij de coeliaki in een vroeg stadium is vastgesteld, maken een goede kans dat de reactie op gluten na NAET-behandeling in het vervolg uitblijft.

Allergie-weg.nl: Wat zou je een "uitbehandelde coeliaki-patiënten” moeten adviseren om te voorkomen dat bij hen coeliaki terugkeert? Levenslang glutenvrij dieet aanhouden!?
Antwoord Ray Rosekrans: zeer verstandig en regelmatig laten controleren, regulier zowel NAET

NAET kan wellicht de oorzaak van coeliaki, beschadiging van de dunne-darmwand wegnemen, maar niet de beschadiging (darmvlokatrofie) zelf. Daarvoor is hersteltijd nodig. Bovendien moet uw immuunsysteem tot rust komen. Logisch geredeneerd lijkt ook raadzaam na welke behandeling op granen of gluten dan ook, gluten voor lagere tijd te blijven mijden. Denk daarbij aan vier tot zes maanden. Dat geldt wellicht niet alleen voor gluten-allergie-behandeling via NAET, maar via welke (alternatieve) geneeswijze dan ook. NAET en andere alternatieve geneeswijzen kunnen het herstel wel bevorderen.

Bij coeliaki of glutenallergie dient dus een bepaalde hersteltijd voor de darmen in acht te worden genomen. Wellicht geldt dit ook voor andere darmaandoeningen waarbij de darmwand beschadigd is zoals PDS (prikkelbare darmsyndroom), de ziekte van Crohn, Leaky gut syndrome, met name als daarbij ook glutenallergie, welke de darmwand aantast, in het spel is.

Is voor het stellen van de diagnose coeliakie een dunnedarmbiopsie echt noodzakelijk?

Antwoord: Ja

De redenen zijn:

  1. De diagnose coeliakie berust op het aantonen van aantasting van de dunnedarmwand (vlokatrofie) en de relatie ervan met het gebruik van gluten. De dunnedarmbiopsie is daarom de enige beschikbare manier om de diagnose coeliakie met zekerheid te stellen. Alle andere (bloed)tests voor coeliakie zijn niet voldoende betrouwbaar om een levenslange behandeling met glutenvrije voeding te rechtvaardigen.
  2. Als met een glutenvrij dieet wordt begonnen zonder dat tevoren een dunnedarmbiopsie is verricht, wordt het definitief vaststellen van coeliakie dan ook ernstig bemoeilijkt. De darmwand herstelt zich; het beschadigende effect van gluten kan niet worden vastgesteld en het genezende effect van glutenvrije voeding kan niet worden beoordeeld.
  3. De oriënterende bloedtests kunnen ook bij mensen met coeliakie normaal zijn. Bij klachten die bij coeliakie zouden kunnen passen, is het dus altijd verstandig om een dunnedarmbiopsie te verrichten, ook als de bloedtests op coeliakieantilichamen geen afwijkingen laten zien.
  4. Bij mensen met weinig of geringe klachten kan de arts oriënterend bloedonderzoek naar coeliakie (zie vraag 2) verrichten voordat besloten wordt of een dunnedarmbiopsie aangewezen is.
Bron: www.glutenvrij.nl

Coeliaki is alleen diagnosticeerbaar via reguliere onderzoeksmethoden. Veel NAET-patiënten worden behandeld op granen/gluten. Maar of zij ook coeliaki hebben/hadden, weet je niet. Coeliaki is een aandoening die lastig te diagnosticeren valt en dus vrij vaak over het hoofd wordt gezien. Daarom vraag ik me af: wat adviseer je dan patiënten die tijdens de NAET-test zwak reageren op gluten en mogelijk coeliaki hebben? Antwoord Ray Rosekrans: elke glutenallergie of glutenintolerantie is gelijk aan coeliaki. Bij twijfel dient de persoon die nog nooit een onderzoek heeft gehad, altijd doorverwezen te worden voor regulier coeliaki-onderzoek, ook bij verdenking. Anamnese is prioriteit.

Allergie-weg.nl: En zijn de aanbevelingen t.a.v. coeliaki ook van toepassing op patiënten die op granen of gluten zijn behandeld?
Antwoord Ray Rosekrans: Hoeft niet, tenzij de klachten weer terugkomen. Dus parate kennis is een vereiste: de patiënt dient te weten wat coeliaki is zodat hij/zij zelf in de toekomst tijdig alert is en aan de bel kan trekken. Gluten kunnen een onherstelbare schade aanrichten.