-

Verantwoording en copyright www.allergie-weg.nl

 

Het doel van onze site

Het doel van mijn site staat reeds beschreven op onze voorpagina. Hier willen we het doel wat scherper formuleren.

Allergie-weg.nl reikt oplossingen aan voor mensen met gezondheidsklachten die veroorzaakt worden door allergieën en emotionele blokkades. Centraal als oplossing voor de gezondheidsklachten staan de behandelmethoden NAET, JMT en TAT. Hoofddoel van deze site is er toe bij te dragen dat mensen met allergieën en andere aandoeningen hun weg tot NAET-therapie en de aanverwante behandeltechnieken JMT en TAT weten te vinden en zodoende van hun allergieën, emotionele blokkades en de hierdoor veroorzaakte aandoeningen kunnen worden verlost.

 • Bekendheid te geven aan NAET en afgeleide behandeltechnieken als JMT en TAT.
 • De mogelijkheid creëren om contacten te leggen tussen ex-patiënten en huidige patiënten/belangstellenden
 • Duidelijkheid te scheppen over de werking van NAET/JMT/TAT, bewijsmateriaal verzamelen
 • Informatie verschaffen aan patiënten in 'Jip en Janneke' -taal
 • Verbanden aan te tonen tussen NAET/JMT/TAT en andere geneeswijzen en met bijzondere onderzoeksresultaten uit bijvoorbeeld onderzoek naar hypnotherapie en BDE-onderzoek (Bijna-DoodsErvarings)
 • Adressen vermelden van NAET/JMT/TAT-therapeuten

Beschrijving van Allergie-weg.nl

Allergie-weg.nl wil oplossingen aanreiken voor mensen met gezondheidsklachten die veroorzaakt worden door allergieën. Alle behandelmethodes die leiden tot goede behandelresultaten tegen allergieën komen in aanmerking om beschreven te worden op deze site. Verreweg de meeste aandacht gaat uit naar de behandelmethode NAET en naar een aantal varianten op deze methode als JMT en TAT.

Op Allergie-weg.nl wordt beschreven:

 • hoe NAET is ontstaan
 • hoe NAET werkt; grondslagen van de techniek NAET
 • hoe een behandeling in zijn werk gaat
 • welke gezondheidsklachten effectief kunnen worden aangepakt

Verder bevat de site:

 • tips voor mensen die overwegen NAET te gaan doen of er al mee bezig zijn
 • veel Nederlandstalige ervaringsverhalen van mensen die dankzij een bepaalde behandelmethode van hun allergieën en aanverwante aandoeningen zijn verlost

Verantwoording

D e site Allergie-weg.nl (voorheen www.home.zonnet.nl/verheijden-lerink ) bestaat sinds januari 2004 en is gemaakt en wordt onderhouden door mij, Lenard Verheijden, nadat ik en mijn kinderen dankzij NAET van onze allergieën, emotionele blokkades en bijbehorende gezondheidsproblemen af kwamen. Inmiddels is onze belangstelling voor NAET en aanverwante behandeltechnieken alleen maar toegenomen. Vandaar dat we in April 2005 de opleiding NAET samen hebben bijgewoond. Voor de site Allergie-weg.nl is dat jammer. Tot april 2005 is /was dat een site "van-patiënten-voor-patiënten". Na April 2005 kunnen wij inkomsten derven uit NAET door mensen te behandelen. Strikt genomen zijn wij en daarmee ook onze site daarna niet langer meer een onafhankelijke partij. Het feit dat we de opleiding doen en inkomsten zouden kunnen derven (hetgeen niet het geval is) betekent niet dat we onze principes overboord gooien. Dit blijft wel een site in de geest van "van-patiënten-voor-patiënten". Sinds kort bevat de site reclame gegenereerd via google. De hoop dat deze reclame de site kostendekkend kunnen maken.

Mocht het u zijn opgevallen dat deze website niet professioneel in elkaar steekt: klopt! De maker is een amateur websitebouwer. Uw commentaar en kritiek is meer dan welkom, wij zullen daar ons voordeel mee doen.

 

Disclaimer

Deze site is opgesteld door NAET-fans. Wij zijn niet medisch opgeleid, vandaar het volgende:

De medische informatie en procedures op deze website zijn niet bedoeld als vervanging voor een dokters advies. Elke poging om een diagnose te stellen en om een ziekte te behandelen met gebruik van de informatie op deze web pagina, moet onder toezicht van een NAET therapeut, die goed bekend is met de techniek, gebeuren. De webmaster is niet verantwoordelijk voor negatieve effecten of gevolgen door het gebruik van enige suggestie of procedure op deze site. Gebruik a.u.b. niet de informatie op deze website indien u zelf geen verantwoordelijkheid kunt of wenst te dragen voor uw eigen gezondheid. Alles wat te maken heeft met uw gezondheid moet gevolgd worden door een arts.

©

Auteursrecht / Copyright (c)

De volledige inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd.

nieuwe-opmaak

Het ontwerp / design / opmaak van Allergie-weg.nl

Het design van Allergie-weg.nl is bedacht door de eigenaar van allergie-weg.nl en is eveneens auteursrechtelijk beschermd.

Copyright (c) augustus 2005, Lenard Verheijden, Leusden, Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Niets van de inhoud van de website www.allergie-weg.nl mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar van deze website. Dit is eveneens van toepassing op gehele of gedeeltelijke bewerking van delen van de website.

Het is u wel toegestaan voor eigen gebruik een enkelvoudige kopie te maken van pagina's van deze website of zelfs van de hele website zolang u voldoet aan bovenstaande voorwaarden. Voor alle andere gevallen dient u eerst toestemming te vragen aan de eigenaar van deze website. Mail mij dan via deze link.