-

Psychosomatiek, het verband tussen emotionele blokkades en allergieën

Geschreven: maandag 15 juni 2009 Geschreven door Administrator

lichaam-hart-en-ziel

Door het ontmantelen van emotionele blokkades zal de overgevoeligheid afnemen: nare herinneringen worden 'slechts' herinneringen zonder grote verzwakkende invloed en stress wordt teruggebracht tot normale proporties: de overreactie verdwijnt. Uw zelfvertrouwen neemt weer toe, u komt weer in balans. Emotionele blokkades belemmeren tevens de energietoevoer naar onze organen en beïnvloeden dus de stofwisseling. Zo verzwakken emotionele overgevoeligheden je lichaaam. Zie daar: psychosomatiek in een notedop.

In het boeddhisme wordt gesproken over de 'oorspronkelijke natuur' om aan te geven wie je werkelijk bent in plaats van wie je gewoonlijk denkt te zijn. Ik denk dat alternatieve geneeswijzen leiden tot het herstellen van je 'oorspronkelijke natuur'. Je verandert hierdoor, maar wees gerust: je wordt weer jezelf! Minder gehinderd door onzekerheden (minder emotioneel overgevoelig) (her)ontdek je je ware mentale sterke ik. De mensen om je heen nemen jouw verandering vaak onbewust waar: ze gaan positiever op je reageren, want je straalt nu meer uit. (Ik spreek hier uit eigen ervaring.)

De vergelijking tussen allergieën en emotionele blokkades

Allergieën en emotionele blokkades vormen hindernissen op onze meridianen (energiebanen). Bij allergieën reageert het lichaam OVERgevoelig (dus verkeerd) op bepaalde stoffen. Het lichaam ziet deze stoffen per abuis aan voor gevaarlijk en sluit zijn energiebanen om zich te beschermen tegen de invloed van deze stoffen. Deze stoffen worden gezien als gevaarlijk en worden niet geaccepteerd of zelfs aangevallen door het immuunsysteem. Alle lichamelijke zintuigen worden ingezet om toekomstig contact met deze stof te vermijden. Soms hoef je iets waar je allergisch voor bent, alleen maar te zien of er aan te denken, en de eetlust vergaat je.

Met emotionele blokkades werkt het net zo. Iemand met een emotionele blokkade kan bij het ophalen van een bepaalde herinnering last krijgen van fysieke verschijnselen als: hartkloppingen, een brok in je keel, buikpijn, je krijgt het benauwd, black-out of hoofdpijn.Het ophalen van een pijnlijke herinnering leidt dan tot fysieke blokkades. Gevolg: je lichaam en geest gaan deze emoties liever uit de weg.

 

Het sluiten of blokkeren van de energiebanen heeft als bijkomend effect dat de energiecirculatie in het lichaam stagneert en beïnvloed zo het functioneren van de organen. In reguliere kringen spreekt men dan over een psychosomatische aandoening.

Definitie van psychosomatische klachten volgens de dikke Van Dale

Psychosomatische klachten zijn volgens Van Dale: lichamelijke klachten die voortkomen uit psychische problemen. Psychosomatiek is de kennis van de wisselwerking tussen psyche en lichaam. Psychosomatiek en holistisch denken benaderen elkaar. Holisme gaat nog net een stapje verder: alles hangt met elkaar samen: de hele kosmos. Op het gebied van gezondheid betreft holisme niet alleen lichaam en psyche, maar ook om zaken als fysieke en sociale omgeving, energie en spiritualiteit.

NAET schakelt allergieën en emotionele blokkades op nagenoeg dezelfde manier effectief uit. Vanuit de ervaringen met NAET ontstaat zo een beeld van de wisselwerking en de overeenkomst tussen allergieën (fysieke overgevoeligheid) en emotionele blokkades (emotionele overgevoeligheid)... psychosomatiek dus!

Sommige gedachtensprongen zijn misschien te groot voor de argeloze lezer. Daarom deze versimpelde uitleg: Een allergie is bij NAET een erg ruim begrip. Elke onjuiste reactie van het lichaam op een aanwezige energie (materieel, trilling, organisch of emotieel) wordt beschouwd als allergie. Elke stofwisselingsstoornis is dus een allergie. Elke aandoening wordt veroorzaakt door stofwisselingsstoornissen, dus door allergieën.

Dr. Devi Nambudripad's ervaring 

Dr. Devi Nambudripad heeft sinds het ontstaan van NAET in 1983 al heel wat meegemaakt met NAET. Chronische aandoeningen van meest uiteenlopende aard bleken effectief behandelbaar te zijn met NAET. Een van haar ervaringswijsheden luidt: "emotional blokkages are the underlaying cause of all allergy's". Oftewel: aan allergieën liggen altijd emotionele blokkades ten grondslag.

In weze zegt zij hiermee: een allergie is altijd psychosomatisch.

Au, deed dat pijn? Voor degenen die een nare smaak in de mond krijgen bij het horen van het woord psychosomatisch: haak nu niet af maar lees verder! Psychosomatiek wordt nogal eens geassocieerd met afwijzing, kluitje in het riet, "sorry, het is psychosomatisch, dus wij kunnen niets voor u doen". Psychosomatische klachten dienen juist zeer serieus te worden genomen. Immers: elke chronische aandoening is psychosomatisch. Dus ook de verzameling van symptomen waarvoor nog geen etiket is bedacht. Dus ook de chronische aandoening van iemand die ogenschijnlijk goed in balans is. Ga maar eens graven in zijn/haar verleden. En er valt dus terdege iets aan te doen!

Het behandelen van psychosomatische aandoeningen vormt de kracht van het alternatieve circuit. Met het aanpakken van de emotionele blokkades sleutelt de alternatieve gezondheidszorg aan de primaire bron van de aandoening. De reguliere gezondheidszorg laat hier een grote steek vallen. En het sleutelwoord is 'Chi'. Als fysiek communicatiemiddel kent de reguliere gezondheidszorg kent wel de elektrische signalen die via ons zenuwstelsel worden overgedragen, maar geen Chi, de 'energie' die door onze energiebanen/meridianen stroomt. Chi is hier "the missing link".

Alternatieve geneeskunde zou eigenlijk gewoon Geneeskunde moeten heten.
Reguliere geneeskunde zou beter Complementaire geneeskunde kunnen heten.
(Nog beter: Regulier en alternatief zou een ondeelbare eenheid moeten vormen.)

Reguliere geneeswijzen bedrijven heel vaak symptoombestrijding: ergens tussen oorzaak en gevolg wordt een onderbreking ingebouwd om de ongewenste symptomen te voorkomen. Maar de ware oorzaak blijft! Vaak worden symptomen bestreden met medicijnen. En elk medicijn heeft ongewenste bijwerkingen. Dus elke effectieve geneeswijze die de oorzaak van een symptoom onderuit kan halen zonder gebruik te maken van medicijnen verdient zonder meer de voorkeur. Zeker naarmate je ouder wordt en er medicijnen toegediend moeten worden om de negatieve bijwerkingen van andere medicijnen te onderdrukken, wordt helder dat deze wijze van genezen geen goede weg is.

In het alternatieve circuit denkt men niet in termen van aandoeningen als 'astma' of 'eczeem'. Men denkt daar in termen van blokkades op onze meridianen die de energiestroom naar onze organen belemmeren die opgeheven moeten worden. Elk ziektebeeld komt voort uit een combinaties van blokkades. En die combinatie verschilt van persoon tot persoon. 'Astma' en 'eczeem' zijn slechts uitingsvormen die de behandelaar informatie kunnen geven over waarschijnlijk aanwezige blokkades. Het is niet de astma of de eczeem die dient te worden bestreden. Het zijn de blokkades die eraan ten grondslag liggen die dienen te worden opgespoord en geëlimineerd.

Wat is Chi?

Hoe moet je je die blokkades voorstellen? Blokkades op energiebanen zijn al net zo ongrijpbaar als chi. Om dit uit te kunnen leggen, moet je zoals een acupuncturist ooit met chi gewerkt hebben. Dan ben je in staat deze blokkades beschrijven omdat je het effect op de gezondheid van de aanwezigheid ervan bij patiënten kunt vergelijken met het effect van de afwezigheid.

Ik stel me bij deze blokkades een soort filters of geluiddempers voor die proberen het signaal van een vorm van chi die als gevaarlijk wordt beschouwd (allergenen), buiten de deur te houden. Het zijn vaak locale filters. Ze belemmeren bijvoorbeeld de vrije doorstroom van de Chi van een appel door de dikke darm. Deze filters worden geactiveerd door de aanwezigheid van het allergeen. Frequente blootstelling aan het allergeen leidt tot grotere blokkades. Helaas belemmeren deze filters net als een geluidsfilter nooit slechts de chi van het allergeen. Ook andere gezonde vormen van Chi worden daarbij gehinderd.

Maar waarom reageren sommige mensen allergisch op gezonde voedingsproducten als bijvoorbeeld appel of op ongevaarlijke stofdeeltjes in de lucht als bijvoorbeeld stuifmeel? Oftewel: waarom hebben sommige mensen blokkades op hun meridianen om de energie van deze stoffen te kunnen weren?

Typische eigenschappen van blokkades

Om blokkades te kunnen begrijpen, vergelijken we met alledaagse dingen. Soms gedragen deze blokkades zich als ons verkeer met al zijn files. Op de ene plek heb je veel te veel auto's en even verderop veel te weinig. En als je op de plek waar altijd files staan, de weg verbreed, verdwijnt hier de file, maar ontstaan er verderop weer files (verplaatsing van de pijn/het ziektebeeld). De oplossing moet net als in het verkeer uiteindelijk gezocht worden in het verminderen van de totale hoeveelheid verkeer (verminderen van stress).

Zijn deze blokkades ook wel eens in positieve zin functioneel?

Jazeker: deze blokkades vormen een natuurlijk beschermingsmechanisme. De blokkades worden door het lichaam ingezet tegen schadelijke bacteriën en virussen. Zodra een virus door het lichaam wordt gesignaleerd, werpt het lichaam blokkades op.

Bij dieren enz. intuïtie

Welke schade kan een virus toebrengen als zijn energie niet wordt afgeblockt?

Stofwisseling

Als onze stofwisseling niet naar behoren werkt of als we te lang blootstaan aan te grote stress, worden we ziek. Stofwisselingproblemen ontstaan als essentiële voedingsstoffen niet goed worden opgenomen of als organen niet meer naar behoren functioneren. De kettingreactie die door stofwisselingsproblemen wordt veroorzaakt, kan leiden tot de meest uiteenlopende ziektebeelden. Stofwisselingproblemen ontstaan o.a. door blokkades op meridianen. Deze blokkades maken dat bepaalde voedingsstoffen niet goed meer worden opgenomen en dat bepaalde organen onvoldoende energie krijgen en zodoende niet naar behoren kunnen werken.

Je kunt deze blokkades verdelen in blokkades veroorzaakt door allergieën (in de ruimste zin van het woord) en door blokkades als gevolg van emotionele overgevoeligheid. Door het ontmantelen van deze blokkades (het resetten van lichaam en geest), worden de essentiële voedingsstoffen weer normaal opgenomen, krijgen de organen weer de energie die ze nodig hebben en kan het lichaam, in zoverre er nog geen sprake is van onherstelbare schade, weer normaal gaan functioneren.

Hoe ontstaan overgevoeligheden (fysieke allergieën en emotionele blokkades)?

Overgevoeligheden kunnen worden overgebracht van ouder op kind. Zodoende kan een kind reeds bij (en zelfs voor) de geboorte belast zijn met overgevoeligheden. De fysieke overgevoeligheden komen vaak pas tot uiting zodra wordt overgestapt van borstvoeding naar flesvoeding. Verder ontstaan overgevoeligheden vaak op het moment dat iemand een geestelijke of fysieke dreun krijgt (traumatische ervaring). Til, een 75-jarige vrouw werd door een NAET-therapeut behandeld voor warmteallergie. Zij schrijft hierover het volgende:

"We kwamen erachter dat deze warmteallergie ontstaan is, doordat ik een ernstige woordenwisseling met mijn schoondochter kreeg, terwijl het zeer warm was in de kamer. Na deze ruzie mocht ik mijn kleinkinderen niet meer zien. Nadat ook mijn verdriet betrokken werd in de therapie met een emotionele behandeling, verdwenen mijn klachten volledig."

Verklaring: op het moment dat het Til emotioneel allemaal teveel werd (de spreekwoordelijke emmer liep over), concludeerde haar lichaam: deze situatie is gevaarlijk, dit moet ik in de toekomst zien te vermijden. Vervolgens kijkt het lichaam welke factoren allemaal bijdragen aan het 'onwel voelen' en bespeurt de emoties verdriet en de warmte (beiden zijn vormen van energie) in de kamer. Het lichaam onthoudt wat er gebeurde zodat het in de toekomst kan voorkomen dat Til nog eens in een situatie terecht komt dat ze wordt overmand. Warmte en verdriet werden beiden gezien als oorzaak van de misère en worden met elkaar in verband gebracht. Het lichaam ziet nu warmte als één van de gevaren waartegen het zich moet weren. Zo ontstond Til's warmteallergie.

NB: Til schreef niet over haar fysieke toestand op het moment van de ruzie met haar schoondochter, maar ongetwijfeld hadden de hoog oplopende emoties ook een flinke fysieke weerslag.

De erfelijkheid van emotionele overgevoeligheid

PTSS: Post-Traumatische-Stress-Stoornis:

Citaat:

De 'tweede generatie' (bron: http://www.amsterdam-adorno.org/trauma_maat.html) Al in de jaren zestig werd duidelijk dat de kinderen die op een onderduik­adres de oorlog doorkwamen of die de concentratie­kampen overleefden ('child survivors') alsook de kinderen van overlevenden ('second generati­on') een specifieke groep met een geheel eigen problematiek vorm­den. Zoals de zonden van de vaderen, kunnen de door de oorlog ver­oorzaakte emotionele litte­kens soms zo diep zijn dat ze van generatie op generatie worden doorge­geven.

Wat is het toch dat op kinderen uit gezinnen van over­levenden zo'n stempel drukt?
Oftwel: waarom erven de kinderen de emotionele overgevoeligheid van hun ouders?

Allergie-weg.nl antwoord:

Veelal zal denk ik als oorzaak worden gegeven dat gedrag via de opvoeding wordt doorgegeven: gekopieerd gedrag. Maar er is volgens mij veel meer. Het zit 'm in de energie (de software) die je als ouder overbrengt op je kind. Daarbij bedoel ik hier niet de DNA-structuur (hardware), maar wel in de energie (software) die het DNA omringd. En emoties vormen heel sterke energieën. Zo worden trauma's overgedragen op de volgende generatie. Alleen is het trauma bij je kind niet gebaseerd op een herinnering. Het is een gevoel dat het kind al vanaf de conceptie heeft meegekregen.