-

Wat zijn de beperkingen van NAET? Terugval bij de behandeltechniek NAET.

NAET is een uitstekende behandeltechniek. Maar ook bij NAET verloopt niet altijd alles nar wens. Soms blijkt dat na een NAET behandeling de allergie dat de allergie nog steeds niet weg is of de de symptomen nog niet verdwenen zijn. Onder bepaalde omstandigheden komen bepaalde verwachtingen ten aanzien van NAET niet uit.In principe zijn er weinig beperkingen: iedereen die NAET-behandeling wil ondergaan kan en mag dat. Ook medicijngebruik of het reeds in behandeling zijn bij een reguliere arts of specialist hoeven niet in de weg te staan. Sterker nog: NAET helpt bij medicijngebruik negatieve bijwerkingen te voorkomen, waardoor het medicijn zelf beter zijn werk kan doen.

Beperkingen vanuit de patiënt zelf

Soms lopen NAET-therapeuten vast op emotionele problemen. Dat gebeurt als iemand bewust of onderbewust niet bereid is om aan zijn/haar emotionele problemen te werken. Ook dat soort zelfsabotage-mechanismen zijn effectief aan te pakken, mits de patiënt niet voorheen 'wegloopt'.

Geduld van de patiënt wordt op de proef gesteld

Soms krijgen NAET-therapeuten niet de kans om de behandelingen af te maken. Patiënten hebben dan te hoge verwachtingen en willen dan te snel scoren. Ook al hebben ze al tientallen jaren een aandoening, hebben ze hiervoor alle specialisten en ziekenhuizen al gezien en alle medicijnen al geprobeerd, verwachten ze binnen 10 behandelingen overtuigend resultaat te kunnen zien. En meestal merk je met NAET binnen 10 behandelingen duidelijke vooruitgang, maar niet altijd. Geld speelt hierin helaas vaak en grote rol. Vooral als de behandelingen uit eigen zak betaald moeten worden, wil de patiënt graag snel overtuigend resultaat zien. Je kunt je geld immers maar een keer uitgeven, dus je moet keuzes maken. Kies je nu voor de ene geneeswijze, houd je misschien straks te weinig geld over om uit te kunnen geven aan een andere. En als patiënt weet je helaas nooit van te voren welke geneeswijze voor jou de oplossing zal brengen.

Omgevingsdruk

Ook de omgeving van een patiënt speelt daarbij een rol. Als iemand's gezondheid erg zorgelijk is, kan de omgeving druk gaan uitoefenen om te stoppen met alternatieve behandelingen met als doel dat de patiënt zich volledig gaat richten op reguliere geneeswijzen* . Op die manier kan de omgeving een grote druk leggen op NAET-patiënten, wat makkelijk toe kan leiden dat patiënten afhaken. Niet in de laatste plaats speelt geld een rol wat betreft omgevingsdruk.

* Let wel: ik beschrijf hier hoe dingen soms lopen. Ik geef hierover geen oordeel!

Beperkingen door de wisselwerking tussen patiënt en therapeut

Het is belangrijk dat het goed klikt tussen patiënt en therapeut. De patiënt mag de therapeut niet als overheersend ervaren. Hoe goed is de therapeut in staat niet zijn eigen ego voor te laten gaan boven de energie van de patiënt. Dat is niet iets wat je als therapeut in de hand hebt.

Soms loopt een therapeut vast met een bepaalde patiënt. De patiënt vertelt zijn klacht, de therapeut gaat testen en behandelen en kan de werkelijke oorzaak niet vinden, vaak omdat de patiënt iets niet verteld (De patiënt wil iets niet vertellen, heeft iets verdrongen, denkt dat iets niet relevant is.) De patiënt verwacht soms dat een therapeut in hun lichaam kan kijken om te zien wat er aan de hand is. Het kan ook zo zijn dat de therapeut bij het zoeken naar de oorzaak al zijn vindingrijkheid reeds heeft aangewend en niets vindt. In zo'n situatie is het handig als therapeuten elkaar kunnen afwisselen zodat vanuit een andere invalshoek gezocht kan worden naar de oorzaak van de klacht.

Fysieke beperkingen

Door alle allergieën en emotionele blokkades uit te schakelen, stelt NAET het lichaam weer in staat zichzelf te herstellen. Sommige schade laat zich echter niet meer herstellen. Gedegenereerd weefsel laat zich niet meer repareren. Mensen die beschadigingen hebben opgelopen aan weefsel, gewrichten, kapsels enz. kun je alleen maar helpen om verdere beschadiging te voorkomen door de omstandigheden zo optimaal mogelijk voor ze te kunnen maken.

Je bent allergievrij getest, maar dat blijkt niet te kloppen

Veel therapeuten zijn in het verleden tegen soortgelijke problemen opgelopen. Dr.Devi (grondlegster van NAET) heeft zich over dit probleem gebogen en trok de volgende conclusies: bij het natesten op de oude manier of allergieën daadwerkelijk zijn uitgeschakeld, geeft het lichaam reeds als antwoord "ja" als de allergie voor minder dan 50% is uitgeschakeld. Als je iemand behandeld voor een allergeen waar het lichaam behoorlijk last van heeft en je elimineert dat allergeen voor 40, 50 of 60% dan denkt het lichaam na de behandeling al: yes, dit voelt goed en test je dus sterk bij natesten. Maar na verloop van tijd blijkt dan dat het allergeen niet 100% geëlimineerd is en dat de herinneringscellen nog steeds die verkeerde informatie met zich mee dragen, dus krijg je weer last. Dr. Devi is vervolgens op zoek gegaan naar een betere natest-methode. Deze wordt inmiddels volop gehanteerd.

Wat ook nog kan is dat sluimerende allergenen pas na verloop van tijd te voorschijn komen. Zeg maar als het lichaam in staat is geweest na vele behandelingen zijn balans op te maken. (Vgl. de ijsbergtheorie).

Als allergieën opnieuw ontstaan

Je kunt moeilijk het predikaat "levenslang gezond" op iemands hoofd plakken. Devi zelf schrijft dat de biochemische en fysische levels wel clear blijven maar dat emotionele allergieën toch altijd weer op de loer kunnen liggen. Op een gegeven ogenblik test je als therapeut of er nog allergenen behandeld moeten worden. Als het antwoord dan 'nee' is en als de patiënt klachtenvrij is, ga je als therapeut er van uit dat je klaar bent met deze patiënt.

Terugval...

(als bij controle blijkt dat de allergie nog steeds niet weg is of als de symptomen niet verdwijnen)

In haar "Open brief aan NAET -patiënten" beweert Nambudripad dat met behulp van NAET alle allergieën kunnen worden uitgeschakeld. Ondanks deze belofte zijn er NAET-patiënten bij wie de allergische symptomen terugkeren. Terugval is zowel voor patiënt als voor de behandelende therapeut erg vervelend. De patiënt is per saldo de dupe en kan door terugval het vertrouwen in de behandelmethode kwijtraken. We hebben daarom in het NAET-therapeutencircuit navraag gedaan naar wat de oorzaken kunnen zijn van terugval en hoe terugval kan worden voorkomen.

Over terugval vanuit NAET optiek, er zijn twee redenen voor het verliezen van een behandeling:

  • De allergie ontstaat door verzwakkende omstandigheden opnieuw. Er is sprake van nieuw trauma (kan zijn ziekte, ongeluk, emotionele gebeurtenis).
  • Allergeen is door omstandigheden niet 25 uur gemeden, dit kan enkele maanden later problemen geven.
  • De oorzaak achter de oorzaak (meest primaire oorzaak) is nog niet weggehaald. Vaak is dit een emotionele blokkade.
  • Het lichaam verkeerd in extase, een tijdelijke fase waarin het zich enorm bevrijd voelt. Daarna normaliseert de balans in het lichaam zich weer. T.o.v. de extase-fase voelt dit als achteruitgang, maar ten opzichte van de oude situatie is er waarschijnlijk toch sprake van vooruitgang. Juist vanwege deze gevoelsmatige schommelingen van de gezondheidstoestand is het van belang een scoreformulier bij te houden zodat je objectief kunt waarnemen wat de vorderingen zijn in de loop van de tijd.
  • Veranderde eetgewoonten. Iemand die last had van kip en ei allergie, mijdde in het verleden wellicht kip- en eigerechten en dus ook de bijbehorende kipkruiden. Het kan dus best zo zijn dat je zonder na te denken bepaalde kruiden hebt gemeden waar je ook allergisch voor was. Als je door veranderde eetgewoonten deze weer gaat eten, krijg je hierdoor weer klachten die verdwijnen zodra ook deze allergie is uitgeschakeld.
  • Nieuwe combinatie van allergieën ontwikkeld.
  • De behandelde allergie is erg heftig en kon niet in één keer worden uitgeschakeld.
  • De therapeut is niet optimaal te werk gegaan.

"Terugval": met dank aan Linda Menkhorst, NAET- en JMT therapeute in Egmond aan Zee

{kunena_discuss:210}