-

De overeenkomst tussen allergieën en emotionele blokkades

De meridianen vormen naast ons zenuwstelsel een belangrijk communicatiekanaal in ons lichaam. 'Chi' is de taal van dit communicatiekanaal. Informatie over allergieën en emotionele overgevoeligheden wordt hier beiden opgeslagen. 

Lees meer...

Psychosomatiek, het verband tussen emotionele blokkades en allergieën

lichaam-hart-en-ziel

Door het ontmantelen van emotionele blokkades zal de overgevoeligheid afnemen: nare herinneringen worden 'slechts' herinneringen zonder grote verzwakkende invloed en stress wordt teruggebracht tot normale proporties: de overreactie verdwijnt. Uw zelfvertrouwen neemt weer toe, u komt weer in balans. Emotionele blokkades belemmeren tevens de energietoevoer naar onze organen en beïnvloeden dus de stofwisseling. Zo verzwakken emotionele overgevoeligheden je lichaaam. Zie daar: psychosomatiek in een notedop.

Lees meer...

Hoe behandel je een emotionele overgevoeligheid?

Een emotionele blokkade wordt uitgeschakeld door even extra energie toe te voegen aan het lichaam (door massage van meridiaanpunten op de ruggenwervel (o.a. blaasmeridiaan) en tegelijk het lichaam in aanraking te brengen met de emotie (herinnering ophalen). Bij het uitschakelen van een emotionele blokkade leert het lichaam dat het sterk genoeg is om de energie die hoort bij de emotionele gebeurtenis aan te kunnen en dat het lichaam dus niet meer 'allergisch' hoeft te reageren op deze emotie/situatie.

Door een emotionele blokkade uit te schakelen, verdwijnen de herinneringen aan een pijnlijke gebeurtenis niet, maar het lichaam overwint zijn angst voor deze energie/emotie. Je kunt ook zeggen: het lichaam reageert niet meer OVERgevoelig op deze emotie. Hierdoor blijft de fysieke (allergische) reactie en de psychische shock die zo'n herinnering voorheen te weeg bracht in het vervolg uit. Nu het lichaam de emotie weer aan kan en geen blokkade meer vormt tegen deze emotie, worden de emoties niet meer afgestoten of ontweken en gaat de deur naar verwerking van het leed open.

Lees meer...

Wetenschappelijk onderzoek toont aan: aangeleerde angsten zijn erfelijk

Onderzoekers beschrijven in Nature Neuroscience hoe ze muizen elektrische schokjes gaven in een ruimte met een bepaalde geur. Op die manier leerden de muizen voor die geur een zekere angst aan. Daarna lieten de onderzoekers de muizen voortplanten via kunstmatige inseminatie en brachten ze de jongen onder bij (niet-angstige) adoptie-ouders.

Ondanks de afwezigheid van direct contact tussen ouder en kind, bleken de nakomelingen de angst van hun ouders te hebben geërfd. Wanneer de jongen voor het eerst met acetofenon in aanraking kwamen, vertoonden ze een sterkere angstreactie dan nakomelingen van muizen die de angst voor acetofenon niet hadden aangeleerd.

Goh, dat had elke NAET-therapeut hen ook wel kunnen vertellen. Daarvoor hoef je geen muizen te mishandelen.

Lees meer...

Verband allergieën en emotionele overgevoeligheid: psychosomatiek!

Naar de overzichtspagina

  • Emotional blokkages are the underlaying cause of all allergy's
  • Psychosomatiek in een notedop
  • Hoe behandel je een emotionele overgevoeligheid?
  • Depression and Anger Affect the Immune System

Depression and Anger Affect the Immune System

depressief-100x140For older men, feelings of depression may weaken the immune system, new research suggests. And anger seems to have a similar effect in both men and women caring for a spouse with Alzheimer's disease.

Lees meer...

Improving communication skills in children with allergy-related autism using Nambudripad’s Allergy Elimination Techniques: a Pilot study

Improving communication skills in children with allergy-related autism using Nambudripad’s Allergy Elimination Techniques: a Pilot study

Wat schrijft NAET zelf over autisme?

Say-goodb-Autism  Say-goodb-ADD-ADHD

De volgende NAET-folder trof ik aan bij therapeute Inge Hagemans in Apeldoorn:

Geen allergie- gerelateerde Autisme meer!


Een nieuwe, natuurlijke remedie voor allergie-gerelateerde Autisme.

Lees meer...

Aids/HIV, ADD, ADHD en Autisme succesvol behandeld met NAET

NAET Kliniek India, Zuster Naina met kindZuster Naina is een NAET therapeut in Bangalore en heeft geweldige resultaten bereikt met de NAET behandeling van ADD, ADHD, autisme en HIV positieve kinderen.

Lees meer...

Relatie tussen autisme en vaccins

vaccinHet verband tussen kwikverbindingen in vaccins en autisme wordt steeds duidelijker. Er zijn steeds meer onderzoeken die de relatie tussen gifstoffen in vaccins en het ontstaan van autisme aantonen.

Uit een Deense studie blijkt dat het aantal autismegevallen zeer sterk is gedaald nadat het land het gebruik van thimerosal, een kwikverbinding in vaccins, heeft verboden. Dit onderzoek werd al in 2003 gepubliceerd door het tijdschrift Pediatrics.

Lees meer...